IMPRESSUM - Gewo concept s.r.o.

PHONE: +42 1 944 482 067
        office@gewo-concept.eu
Gewo concept s.r.o.
Prejsť na obsah

IMPRESSUM

Impressum
Gewo concept.s.r.o
Kopčianska 14
85101 Bratislava
Zastúpená: Gerd Woisetschläger
Telefón: +42 1 944 48 20 67
E-mail: office@gewo-concept.eu
Živnostenský register. Registrový súd: Bratislava
IČO: 45383821
IČ DPH: SK2022967936
Zodpovednosť za obsah:
Obsah týchto stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu, nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Nie sme povinní ako poskytovateľ služieb, ktorý by sledoval obsah prenášaných alebo uložených informácií, alebo vyšetrovať  okolnosti, ktoré naznačujú, nezákonnú  činnosť. Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Avšak, je možný len relevantný záväzok odo dňa znalosti konkrétneho porušenia. Po oznámení týchto porušení, okamžite odstránime obsah.
Ručenie za odkazy:
Naše stránky obsahujú odkazy na externé webové stránky, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Z tohto dôvodu nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Poskytovateľ alebo prevádzkovateľ je vždy zodpovedný za obsah odkazovaných stránok. Prepojené stránky boli kontrolované v čase prepojenia na možné porušenie práva. Ilegálne obsahy boli v okamihu prepojenia neboli. Stála kontrola odkazovaných stránok je nezmyselná  bez konkrétnych dôkazov o porušení. Po oznámení o porušovaní, budeme odstraňovať  ihneď také odkazy.
Copyright:
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorených prevádzkovateľmi stránok podliehajú slovenským autorským zákonom. Kopírovanie, editovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského práva vyžadujú písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie je povolené len na súkromné ​​a nekomerčné účely. Ak obsah nie je vytvorený operátorom, autorské práva tretích strán. Príspevky tretích strán sú označené ako také. Mali by ste si byť stále vedomí porušenie autorského práva, žiadame nádychom. Po oznámení o porušovaní, okamžite odstránime obsah.  
Ochrana osobných údajov:
Použitie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných údajov. Zbierka akýchkoľvek osobných údajov (ako je meno, adresa alebo e-mailové adresy) ktoré sú zhromažďované, je to pokiaľ možno, na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretej strane bez vášho výslovného súhlasu
Podotýkame, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán je nemožná.
Použitie Rozbaliť nápisom povinnosti zo strany tretích strán pre zasielanie nevyžiadaných reklám a informačných materiálov je týmto výslovne zakázané. Prevádzkovatelia webových stránok si ponechávajú možnosti právnych krokov v prípade nevyžiadanej pošty a reklamy, na príklad cez spam – mail.    
PHONE: +42 1 944 482 067

KOPČIANSKA 14, 85101 BRATISLAVA, Slovakia

designed by Gewo concept s.r.o. 2022 all rights reserved
Návrat na obsah