Gewo concept s.r.o.
Gastronomy, Marketing, Event, Controlling, Web design

Máte už vašu prevádzku, ale všimli, že sa odchyľujete od svojich cieľov - môžete ťažiť z našich rozsiahlych znalostí pri kontrole!

Spokojní  hostia a motivovaní zamestnanci sú nesmierne dôležití, ale vy ako podnikateľ hospodársky aspekt nemôže ignorovať.

V každej firme sú  veľké možnosti úspor - Gewo Concept  sprevádza vašu prevádzku po dohodnutú dobu a podporuje vás


- pri odhaľovaní stratových nákladov


- pri optimalizácii Tovarovej  zložky


- zvýši  efektivitu  pracovných  procesov


- pri výbere cien potravín a nápojov


- zaškolenie a blízka spolupráca s vaším hlavným kuchárom, alebo F&B managerom


- A oveľa viac 


- Mystery hosťovanie - Aký dojem robí moja prevádzka na hostí?


Hostia súdia  reštaurácie spravidla z úplne odlišných pohľadov, ako zamestnanci  a podnikatelia. Napríklad nové zariadenie v kuchyni zostane bez povšimnutia hostí, ale neupravené stolové dekorácie môžu mať  negatívny vplyv.


Gewo-Concept navštívi vašu prevádzku  a spracujeme  na základe podrobného  dotazníka  silné stránky a príležitosti na zlepšenie vašej prevádzky. Na základe výsledkov budeme rozvíjať stratégiu s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť medzi hosťami, zamestnancami  a majiteľmi.

 

Pri stolovaní máte správnu hudbu v pozadí?

Máme široký repertoár vhodnej hudby pre každú prevádzku.

Nemáte žiadne skúsenosti v organizovaní podujatí?

Každá oslava, či už v malom alebo veľkom meradle, či narodeniny, svadby alebo firemné akcie, potrebujú obzvlášť dobrú organizáciu. Gewo Concept vám poradí, pri plánovaní a pri  realizácii Vašej akcie.

Pre viac informácií kliknite tu !