Gewo concept s.r.o.
Gastronomy, Marketing, Event, Controlling, Web design

Firma sa špecializuje na odborné poradenstvo pre malé a stredné podniky vo všetkých sektoroch pohostinstva. Ťažíme z našich rozsiahlych znalostí a dlhoročných skúseností. Chcete, si otvoriť svoje vlastné podnikanie - využite naše start-up služby, my vás podporíme na ceste k nezávislosti! Objasníme vám osobné, ekonomické a právne základy,  podporíme vás pri rozvoji a zavádzaní svojho vlastného konceptu:

- Plánovanie, dizajn a vybavenie priestoru

- Zostavenie ponuky jedál a nápojov.

- Komunikačný most k dodávateľom, najlepšie ponuky, vypracovanie  rozpočtu nákladov. Podpora pri výbere a školení zamestnancov.  

- Podpora pri veľkom otvorení a v prvých dňoch.

- Vypracovanie marketingového plánu, od návrhu vášho osobného loga a vytvorenia vašej webovej stránky (vrátane registrácie domény), cez návrhy rôznych tlačovín (vizitky, menu, obrusov, obrúskov, pivných tácok, ...), ako aj vytvorenie jednotlivých pohárov, reklamných tabúľ a ešte oveľa viac - použite našu osvedčenú sieť dodávateľov!

- Zriaďovanie a udržiavanie vašich špecifických firemných intranetov.

Samozrejme, že tieto ponuky platia aj pre váš marketingový plán, pre existujúce zariadenia!